Costagidi_MainPic עו
Costagidi_MainPic עו
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

יגיע כפיים 2, בית פיילוט

ת"א, מיקוד: 6777886

טלפון: 077-8044023

מדיניות הפרטיות

הצהרת נגישות

מידע חשוב נוסף

מהן זכויותיו של אדם שנעצר על ידי המשטרה?

במדינת ישראל חל עקרון החוקיות שלפיו הרשויות יכולות לבצע מהלכים ופעולות אשר הותר להן לבצען על פי חוק בלבד, ואילו האזרח עצמו רשאי לעשות כל העולה על רוחו, למעט מה שנאסר עליו בחוק. עקרון זה נכון לכל תחומי החיים לרבות מעצר של אדם על ידי המשטרה.

הסמכות של המשטרה לעצור אדם פוגעת קשות בזכותו של כל אדם לחירות. על מנת שפגיעה זו, אשר הינה מחויבת המציאות לטובת הגנה על הציבור מפני עבריינים, תהיה חוקית, על המשטרה להקנות לאדם העצור מספר זכויות יסוד.

תוכן עניינים

מה מקור הסמכות של המשטרה לעצור אדם?

המשטרה היא הגוף אשר ניתנה לו הסמכות להפעיל כוח כנגד אזרחי המדינה, מתוך הנחה כי הפעלת הכוח דרושה לשם הגנה על הציבור מפני מי שעשוי לסכן אותו. הסמכות לעצור אדם היא אפשרית על בסיס שני מקורות חוקיים – על פי צו של בית המשפט ועל פי הוראת חוק המקנה לשוטר סמכות מעצר ללא צו.

מתי יינתן צו מעצר על ידי בית המשפט?

בית המשפט יורה על מתן צו מעצר עתידי כלפי חשוד על בסיס מידע המוצג לו על ידי המשטרה אודות האדם החשוד. ככל שמידע זה מצביע על חשד סביר לביצוע עבירה, יורה בית המשפט על מתן הצו ולמשטרה תהיה הרשות לעצור את האדם נשוא הצו בתוך פרק זמן מוגבל.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

סוג נוסף של צו מעצר נוגע לשלב החקירה לאחר מעצרו הראשוני של החשוד. בשלב זה, על המשטרה להציג חשדות הקושרים את החשוד לביצוע עבירה, לצד הצבעה על מסוכנותו או חשש כי ישבש את החקירה נגדו, כטעמים להארכת מעצרו בשלב החקירה.

באילו מקרים אדם ייעצר על ידי המשטרה ללא צו?

המשטרה רשאית על פי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) לעצור אדם כאשר קיים חשד סביר כי אותו אדם ביצע עבירה בת מעצר. המונח עבירה בת מעצר מתייחס לכל סוגי העבירות הפליליות שהעונש המירבי בגינן עולה על 3 חודשי מאסר.

כך, באפשרות המשטרה לעצור אדם גם בגין עבירות שעשויות להיחשב קלות לכאורה כמו נהיגה בזמן פסילה, גרימת חבלה ברשלנות, ומקל וחומר גם בעבירות חמורות כגון גרימת חבלה חמורה, עבירות מין חמורות ועבירות ההמתה למיניהן.

מה מטרת המעצר על ידי המשטרה?

כאשר המשטרה עוצרת אדם, היא עושה זאת מתוך רצון למנוע את המשך שהותו החופשית במרחב הציבורי על מנת שלא יסכן את הציבור, ובהמשך לכך לאסוף כנגדו ראיות שישמשו את העמדתו לדין. למשטרה הסמכות לעצור אדם לטווח של עד 24 שעות ועד 48 שעות במקרים מיוחדים, שלאחריהן עליה להביא אותו בפני שופט ככל שהיא חפצה בהארכת שהותו במעצר.

המשך שהותו במעצר לאחר מעצרו הראשוני, ככל שבית המשפט מורה על כך, נועד על מנת לאפשר למשטרה להמשיך באיסוף הראיות תוך מניעת סיכון הציבור על ידי החשוד העצור ומניעת האפשרות כי ישבש את הליך החקירה. לצד זאת, שמורה למשטרה האפשרות לשחרר את החשוד בכל עת ככל שאין בכך כדי לשבש את החקירה או לסכן את הציבור.

מהן זכויות הבסיס של אדם שנעצר על ידי המשטרה?

אדם הנעצר על ידי המשטרה זכאי לשמירה על כבודו הבסיסי לצד מילוי אחר חובות החלות במהלך ביצוע פעולות חקירה פלילית. אלו זכויותיו המרכזיות של החשוד בעת מעצרו:

  1. על המשטרה לספק לו גישה לשירותים, לשתייה, למרחב מאוורר ולארוחות במהלך שהותו תחת אחריותה.
  2. במידה שהחשוד מובא לחקירה, על המשטרה להעמיד אותו על זכותו להתייעצות עם עורך דין פלילי לפני החקירה ואך על האפשרות כי יהיה זכאי לייעוץ ללא עלות על ידי הסנגוריה הציבורית.
  3. על המשטרה לערוך את החקירה של החשוד בשפה אותה הוא דובר, וככל שיש בכך צורך, עליה לערוך את החקירה באמצעות מתורגמן.
  4. על המשטרה לדאוג לתנאי לינה ראויים ככל שמעצר החשוד נמשך אל תוך שעות הלילה.
  5. ככל שמדובר בקטין, על המשטרה חלות חובות ייחודיות כגון הודעה להוריו על מעצרו, איסור לחקור אותו בשעות הלילה למעט במקרים חריגים וזכאות לשהות קרוב משפחה בחקירה למעט במקרים בהם הדבר עשוי לפגום בחקירה.

מימוש הזכויות במהלך מעצר – חובה שאין להפר אותה

מעצרו של אדם על ידי המשטרה מחייבת אותה להעניק לו את מלוא זכויותיו ובראשן הזכות להיפגש עם עורך דין פלילי לפני חקירתו. פגיעה בזכויותיו עשויות להוביל במקרים מסוימים להבעת ביקורת מצד בית המשפט, במקרים אחרים להחלטה על שחרורו ממעצר, ובמקרים קיצוניים אף להשתת חובת פיצויים מצד המשטרה לטובת העצור שנפגעו זכויותיו.

*אין לראות בכתוב באתר עורך דין פלילי מומלץ Costagidi כתחליף לייעוץ משפטי, מתן חוו”ד, או המלצה של עורך דין פלילי. העושה שימוש באמור באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף