Costagidi_MainPic עו
Costagidi_MainPic עו
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

יגיע כפיים 2, בית פיילוט

ת"א, מיקוד: 6777886

טלפון: 077-8044023

מדיניות הפרטיות

הצהרת נגישות

מידע חשוב נוסף

זכויות חשוד במעצר לצורך חקירה [מדריך משפטי]

המשטרה היא גוף בעל סמכויות רבות, בהן סמכויות חקירה שיש בהן מעצם תוכנן, מהותן וטיבן, משום פגיעה ממשית בזכויות אדם. כך למשל, הסמכות לעצור אדם במהלך חקירה ולנתקו מהעולם החיצון ללא יכולת לשוחח עם קרוביו לפרקי זמן ממושכים, הסמכות לתפוס את חפציו ושלל סמכויות נוספות.

יחד עם זאת, לצד הכוח הרב, ניצבת חובת המשטרה לאפשר לחשוד לממש את הזכויות המוקנות לו בחוק. כך, נוצר איזון בין הצורך של המשטרה לחקור ולמצות את הדין עם מבצעי עבירות ומן הצד השני לדאוג כי זכויות יסוד דוגמת חירות, כבוד ופרטיות לא ייפגמו.

תוכן עניינים

מהו מעצר לצורכי חקירה?

במידה שאדם נחשד בביצוע עבירה, באפשרות המשטרה לעצור אותו לפרק זמן של 24 שעות, לטובת חקירה פלילית ראשונית של החשד המיוחס לו. ככל שחשד זה אינו מופרך, וברצונה של המשטרה למצות את החקירה כנגד החשוד לטובת הגשת כתב אישום נגדו, באפשרותה לבקש מבית המשפט את המשך מעצרו של החשוד למספר ימים נוספים, בהתאם לצרכי החקירה.

במהלך ביצוע פעולות החקירה, על המשטרה לפנות לתביעה המשטרתית או לפרקליטות, בהתאם לסוג העבירה, על מנת שתיבחן האפשרות להעמיד את החשוד לדין. לעיתים עשויות רשויות התביעה לבקש בעצמן את המשך מעצרו של החשוד לצורך ביצוע פעולות חקירה שהן רואות כחיוניות לשם ביסוס הראיות כנגד החשוד, ולעיתים תחליט התביעה לבקש את שחרור החשוד בשל חוסר ראיות.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מהן המגבלות החלות על עצור בשלב החקירה?

אחד החששות המרכזיים של המשטרה במהלך חקירת חשוד הוא האפשרות כי החשוד יפעל לשיבוש החקירה נגדו. זאת על ידי השפעה על עדים, השמדת ראיות או אף הימלטות מהארץ. מסיבה זו, במהלך מעצר לצורכי חקירה, אין לחשוד יכולת לתקשר עם סביבתו בטלפון. בנוסף, נדרש החשוד להימצא בחדר החקירות לצורך תשאולו, ולשהות תחת העין הפוקחת של רשויות האכיפה בכל עת.

מהן הזכויות המוקנות לחשוד המצוי במעצר לצורך חקירה?

הזכות העיקרית והמרכזית ביותר של אדם אותו עוצרת המשטרה לצורכי חקירה, עוד משלב המעצר הראשוני, היא הזכות להתייעץ עם עורך דין פלילי. זכות זו נועדה לגשר על פערי הכוח בין המשטרה המנוסה בהליכי חקירה, לבין החשוד אשר לא בהכרח יודע האם מעשה מסוים מצידו עשוי להפליל אותו או להיטיב עמו.

זכויות נוספות המוקנות לחשוד נוגעות לתנאי מעצרו. על פי חוק המעצרים, על המשטרה או שירות בתי הסוהר לדאוג לתנאי שהות הולמים, בהם בין השאר:

  1. גישה לשירותים בתנאים סניטריים בסיסיים.
  2. גישה למים זורמים.
  3. אוורור של התא בו מצוי החשוד.
  4. ארוחות מסודרות והולמות במהלך שהותו במעצר.
  5. מקום בו יוכל החשוד לאכסן את ציודו האישי.
  6. מזרן עליו יוכל החשוד לישון.

מהי זכות השתיקה?

זכות נוספת ומרכזית המוקנית לכל חשוד בשלב החקירה, היא הזכות להימנע מהפללתו העצמית. האדם נתפס כבעל אוטונומיה האם לפתוח את סגור ליבו, ואין כל חובה המוטלת עליו לומר את האמת לחוקריו. מכוח זכות זו נגזרת אפשרותו של החשוד שלא לענות לשאלות החוקרים, בחלקן או בכללותן, אפשרות אשר מכונה בלשון מצויה כזכות השתיקה.

מה קורה במקרה של פגיעה בזכויות החשוד?

מדי יום נעצרים מאות אנשים, כאשר חלקם משוחררים לביתם וחלקם נותרים במעצר בהוראת בית המשפט לצורך המשך חקירתם. לא אחת קורה כי המשטרה אינה שומרת על זכויותיהם של חשודים במהלך חקירתם. זאת בין היתר על ידי אי מתן זכות היוועצות עם עורך דין טרם חקירה, השמת החשוד בתנאי מעצר ירודים ומבזים ולעיתים אף הטלת מורא של ממש או איומים על החשוד מצד חוקריו.

במקרים מעין אלו, מהווה בית המשפט גורם מפקח ומבקר אחר שמירה על זכויות החשוד במהלך חקירתו. באפשרות עורך דין פלילי המייצג את החשוד לעתור לשחרור החשוד על בסיס פגיעה בזכויותיו. כך, הצטברו לאורך השנים החלטות רבות של בתי המשפט השונים בישראל, אשר על בסיס פגיעה בזכות ההיוועצות או בשל תנאי מעצר מבזים הורו על שחרורם של חשודים בביצוע עבירה.

עורך דין פלילי – שומר על זכויות החשוד במהלך החקירה

הגורם שבידו האפשרות החוקית לפגוש אדם טרם חקירתו ולהשיא לו את העצה הטובה ביותר הוא עורך דין פלילי. זהו הגורם אשר יידע להבחין בפגמים במהלך החקירה, פגיעה בזכויות החשוד ואי עמידה של המשטרה בחובות המוטלות עליה, ויידע להצביע על פגמים אלו כדי להביא לשחרור החשוד בבית המשפט ומניעת המשך פגיעה בו.

*אין לראות בכתוב באתר עורך דין פלילי מומלץ Costagidi כתחליף לייעוץ משפטי, מתן חוו”ד, או המלצה של עורך דין פלילי. העושה שימוש באמור באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף