Costagidi_MainPic עו
Costagidi_MainPic עו
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

יגיע כפיים 2, בית פיילוט

ת"א, מיקוד: 6777886

טלפון: 077-8044023

מדיניות הפרטיות

הצהרת נגישות

מידע חשוב נוסף

ייצוג קטינים בדין הפלילי (מדריך משפטי)

להליך הפלילי השפעות מרחיקות לכת, הוא עלול להטיל על אדם סטיגמה של עבריין ואף יכול הוא להוביל לכליאתו של אדם מאחורי סורג ובריח. הדבר נכון שבעתיים כשמדובר בקטינים, שלעיתים מעשה קונדסות שובבי למשל עלול לסבכם עם רשויות אכיפת החוק ומשכך להשפיע על עתידם.

ייצוג קטינים בדין הפלילי (מדריך משפטי)

על אף שהעבירות שבהן יואשמו קטינים זהות לחלוטין לעבירות שבהן בגירים מואשמים, ההסתכלות של המערכת היא שונה כשמדובר במפגש של קטינים (לעומת בגירים) עם רשויות החוק. שוני זה בא לידי ביטוי בכל שלבי ההליך, החל משלבי החקירה והמעצר ועד לשלבי גזירת הדין וריצוי העונש כשהמקור הנורמטיבי לכך הוא חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971.

תוכן עניינים

מדוע ישנה חשיבות רבה לייצוג קטינים בהליך הפלילי?

אם נדרש, באופן בלתי ממצה, למנות ולמפות את הנקודות העיקריות אשר בעטיין ישנה חשיבות רבה בייצוג קטינים בהליך הפלילי היינו מציינים את הנקודות הבאות:

 כתם ההרשעה

כאמור בפתח הדברים, הרשעה בהליך פלילי, עלולה ואף כמעט תמיד מובילה לכך שאדם יהא מתויג כעבריין.

תיוג אדם כעבריין משפיע עליו כמעט בכל אשר ילך. כך למשל, הרשעה יכולה למנוע ממנו מלקבל רישיון להחזקת כלי ירייה. בנוסף, הרשעה עלולה למנוע מאדם להתמודד במכרזים של רשויות ולמנוע ממנו כניסה למקומות מסוימים וכן התמודדות על תפקידים מסוימים.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

הדבר מתחדד שבעתיים כאשר מדובר בקטין שכל עתידו לפניו. כמו כן, הרשעת קטין יכולה להשפיע על שירותו הצבאי של הקטין ככל והוא מעוניין להתגייס. עורך דין פלילי הבקיא בייצוג קטינים יידע לעשות שימוש בכלים הרבים בחוק הנוער מעניק על מנת להימנע מהרשעה (הליך טיפולי; צווי מבחן; היעדר הרשעה וכולי).

תכלית ההליך

כפי שנאמר לעיל, כאשר מדובר בהליך פלילי בעניינו של הקטין ההסתכלות של המערכת היא שונה לחלוטין מאשר במקרים שמדובר בבגיר. המקור לכך הוא העקרונות הכלליים שבס' 1א לחוק הנוער אשר מורה, בין היתר, כי שיקולים של שיקום וטיפול בקטין יילקחו בחשבון בהפעלת הסמכויות ונקיטת הליכים כלפיו.

במילים פשוטות, ניתן לומר שבעוד שבהליך של בגירים מאזנים גם שיקולים של גמול והרתעה, בהליך של קטינים שיקולי שיקום וטיפול מקבלי מעמד בכורה. נוכח השוני הרב בין הרציונליים של הליכי קטינים לבין הרציונליים של הליכים ישנה חשיבות יתרה שהייצוג בהליך של קטין יהיה בידי עורך דין מומחה לקטינים. רק עורך דין כזה ידע לרתום את תכליות לטובתו של הקטין (הדבר מתחדד שבעתיים כאשר המערכת מורגלת לרוב לסיום ההליך בהסדר טיעון כשמרכז הכובד במשא ומתן בין הצדדים הוא על הענישה).

שמירה על זכויות דיוניות טרם האישום

חוק הנוער כולל בתוכו לא מעט הוראות דיוניות אשר נוגעות לשלבים שונים בהליך הפלילי ובהתאם למעמדו של הקטין (עד, חשוד, נאשם). כך למשל, ישנו איסור על חקירת חשוד קטין בשעת לילה אלא בהתקיים התנאים בחוק. בנוסף, לחשוד קטין ישנה זכות לנוכחות הורה או קרוב בחדר החקירות ואף להיוועץ בהם לפני תחילת החקירה (זכות זו ניתנת להגבלה). דוגמות נוספות ניתן למצוא במועדי הארכות מעצר של קטינים (ימים ותום הליכים) ובמועד שחרור באין אישום. בענייננו, עורך דין מומחה בייצוג קטינים ידע לעמוד על זכויותיו הדיוניות של הקטין, לדאוג שהן יוקנו לו ולעמוד של משמעויות של אי שמירה על זכויותיו של הקטין.

לחשוד קטין ישנה זכות לנוכחות הורה או קרוב בחדר החקירות ואף להיוועץ בהם לפני תחילת החקירה

שלב הענישה ודרכי הטיפול

חוק הנוער, בס' 21 לחוק, קובע כי בהכרעת הדין בית המשפט לנוער מחליט או על זיכויו של הקטין או שהוא קובע שהקטין ביצע את העבירה. לאחר שבית המשפט קבע שהקטין ביצע את העבירה עומדות בפניו שלוש אפשרויות המובאות בס' 24 לחוק.

דרכי הטיפול הענישה של הקטין הן רבות ומגוונות והן כוללות החל מאסר בפועל ועד לקבלת התחייבות. בשולי הדברים יצוין כי לבית המשפט יש סמכות לצוות, בנוסף לעונש שנגזר על הקטין, על קבלת התחייבות מהורה הקטין ואף לחייבו בתשלום קנס, הוצאות משפט או פיצוי אם מצא כי קיימות נסיבות המצדיקות לעשות כן. בענייננו, עורך דין המומחה לייצוג קטינים יידע לטעון לענישה הנכונה והראויה לאותו קטין וכן להצביע על הנסיבות אשר מבססות את טענתו.

*אין לראות בכתוב באתר עורך דין פלילי מומלץ Costagidi כתחליף לייעוץ משפטי, מתן חוו”ד, או המלצה של עורך דין פלילי. העושה שימוש באמור באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף