Costagidi_MainPic עו
Costagidi_MainPic עו
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

יגיע כפיים 2, בית פיילוט

ת"א, מיקוד: 6777886

טלפון: 077-8044023

מדיניות הפרטיות

הצהרת נגישות

מידע חשוב נוסף

עבירות ביטוח לאומי והשלכותיהן (מדריך משפטי)

הביטוח הלאומי הוא כרית הביטחון הסוציאלי של כל אזרח במדינת ישראל, אשר נדרש ב לשלם מדי חודש דמי ביטוח. המוסד לביטוח לאומי פועל על פי שלל הוראות חוק ותקנות, המורים לו לסייע לאזרחי המדינה מבחינה כלכלית, בעת שהם מצויים בשעת צרה שמקורה בפציעה, מחלה או סיבה מצערת אחרת.

עבירות ביטוח לאומי והשלכותיהן (מדריך משפטי)

עם זאת, יש מי שמנצל לרעה את חובתו של הביטוח הלאומי להעניק קצבאות בעלות ערך רב ומציג עצמו בכזב כמי שזכאי לקצבאות אלו. למול מבצעי הונאות של הביטוח הלאומי, המגלמות בתוכן נטילת כספים שמקורם בציבור הרחב, מאפשרות הוראות החוק לנקוט בהליך פלילי כלפי מבצעי ההונאות.

תוכן עניינים

מהן סוגי העבירות של ביטוח לאומי?

הביטוח הלאומי מקנה הטבות וקצבאות שונות בהתאם לנתונים רפואיים המדווחים מצד אזרחי המדינה ותושביה. קצבאות והטבות אלו כוללות בין היתר הוצאת תו נכה עמו ניתן לחנות במקומות האסורים לחנייה ביחס לשאר כלי הרכב, קצבאות נכות, דמי אובדן כושר עבודה, הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

העבירות העיקריות המנויות בחוק הביטוח הלאומי הן אלו:

  1. ייצור או שימוש במרמה בסמל המעיד על נכות של מי שנקבעה לו נכות של 20% או יותר – עבירה שהעונש בצדה הוא עד ששה חודשי מאסר.
  2. מסירת פרטים לא נכונים לשם קבלת קצבה – עבירה שהעונש בצדה הוא עד שנת מאסר.
  3. מסירת הצהרה כוזבת ביחס לחיוב בדמי ביטוח – עבירה שהעונש בצדה הוא עד שנת מאסר.
  4. קשירת קשר עם גורם אחר במטרה להביא להקטנת חבות בדמי ביטוח או לשם הגדת קצבה מטעם הביטוח הלאומי – עבירה שהעונש בצדה הוא עד שנת מאסר.

במה שונות עבירות הביטוח הלאומי מעבירות מרמה רגילות?

עבירות לפי חוק הביטוח הלאומי מתייחסות באופן ספציפי למעשי מרמה הנוגעים לחבות בדמי ביטוח, הזכאות לתו נכה או הזכאות לקצבה מטעם הביטוח הלאומי. זאת בשונה מעבירות מרמה והונאה אחרות דוגמת קבלת דבר במרמה, זיוף והתחזות, המנויות באופן כללי בחוק העונשין ומתייחסות לכל מרמה שהיא.

בעוד שעבירות לפי חוק הביטוח הלאומי הן ברף עונשי מקסימלי של עד שנת מאסר אחת, עבירות המרמה שבחוק העונשין מגיעות עד לרף של 5 שנות מאסר כאשר הן נעברות בנסיבות מחמירות. במקרים מסוימים של מרמה ברף חומרה מהותי, באפשרות רשויות אכיפת החוק לייחס למבצע המרמה כלפי הביטוח הלאומי, גם עבירות מרמה ברף גבוה לפי חוק העונשין.

עבירות המרמה שבחוק העונשין מגיעות עד לרף של 5 שנות מאסר

מה העונש החמור ביותר שניתן להטיל בגין הונאת הביטוח הלאומי?

העבירה החמורה ביותר מבין עבירות המרמה השונות המנויות בחוק העונשין, היא עבירת קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. בגין עבירה זו ניתן להטיל עונש של עד 5 שנות מאסר לצד הטלת קנסות כבדים. ואולם, סביר להניח כי אדם המוסר מידע כוזב על מנת לזכות בקצבה אינו צפוי להיחשב כמי שביצע מעשה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

עם זאת, אדם העוסק באופן שיטתי כמתווך בתמורה בין הביטוח הלאומי למבקשי קצבאות, תוך הונאת הביטוח הלאומי במודע על דרך של זיוף תצהירים וחוות דעת רפואיות והצגת מצגי שווא, עשוי להיחשב כמי שביצע מרמה בנסיבות מחמירות. לצד היקף המרמה ומידת תחכומו, תיבחן גם השאלה מה היקף הכספים ששלשל לכיסו במסגרת פעילותו העבריינית.

מה צפוי למי שייתפס בביצוע עבירות ביטוח לאומי?

אדם אשר ייתפס כמי שמסר מידע כוזב במטרה לקבל קצבה שהוא אינו זכאי לקבלה, עשוי לעמוד בפני שני הליכים מקבילים. בהליך האחד, צפוי הביטוח הלאומי לשלול את זכאותו לקצבה ולמנוע ממנו את האפשרות להגיש בקשה חדשה למשך 90 יום, אלא אם ישלם דמי טיפול בסך 400 ₪.

במישור הפלילי, הוא צפוי להיחקר באזהרה על ידי משטרת ישראל בעניין מעשיו, ויהיה בידיו להתייעץ טרם חקירתו עם עו"ד פלילי. ככל שיימצא כי די ראיות המצביעות על כך שפעל במרמה וכי יש עניין ציבורי בהעמדתו לדין, יוגש נגדו כתב אישום. במידה שיורשע במיוחס לו, עשוי בית המשפט להטיל עליו עונש בטווח שבין ענישה צופה פני עתיד ועד למאסר בפועל.

עבירות ביטוח לאומי – עבירות הפוגעות ברשת הביטחון של החברה כולה

עבירות הונאה של הביטוח הלאומי מגלמות בתוכן חומרה מיוחדת, היות שהן מהוות ניצול כספי ציבור הנגבים עבור מתן סיוע למי שבאמת נזקק לכך. כאשר מדובר בהונאה בקנה מידה מקומי וצר היקף, הענישה אינה צפויה להיות בהיקף משמעותי. ואולם, ככל שההונאה היא בקנה מידה רחב ושיטתי, מיצוי הדין צפוי להיות במסגרת הוראותיו המחמירות של חוק העונשין.

*אין לראות בכתוב באתר עורך דין פלילי מומלץ Costagidi כתחליף לייעוץ משפטי, מתן חוו”ד, או המלצה של עורך דין פלילי. העושה שימוש באמור באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף