Costagidi_MainPic עו
Costagidi_MainPic עו
פנייה לייעוץ אישיעבירת תקיפת שוטר [מדריך משפטי]

עבירה של תקיפת שוטר, בשונה מתקיפה רגילה, משקפת את החומרה המיוחסת להפעלת כוח כלפי מי שהפעיל כוח על נציג אכיפת החוק הן בשל העובדה כי העונש בצדה גבוה יותר והן בשל קביעת המחוקק עונש מינימלי במקרה של ביצוע עבירה זו.

יחד עם זאת, במקרים רבים בהם נטען מצד שוטרים כי הותקפו, מועלות דווקא טענות מצד האזרחים החשודים בתקיפה אודות התנהגות אלימה כלפיהם מצד השוטרים. לטובת בחינת מקרים מעין אלו, ובשל הקושי של המשטרה לחקור את עצמה, קיים גוף ששמו המחלקה לחקירות שוטרים.

תוכן עניינים

מהי עבירת תקיפת שוטר?

העבירה של תקיפת שוטר מנויה בסעיף 275 לחוק העונשין, תחת הפרק של עבירות הפוגעות בסדרי המשפט והשלטון. העונש על עבירה של תקיפת שוטר הוא עד 3 שנים כאשר בגין עבירה זו קיים עונש מינימום של חודש אחד לפחות. במקרה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, העונש המקסימלי הוא 5 שנות מאסר ועונש המינימום הוא 3 חודשי מאסר.

החוק נוקב בנסיבות הללו כנסיבות המחמירות של עבירת תקיפת שוטר:

  1. תקיפה של שוטר אשר נועדה להכשיל אותו מלבצע את תפקידו.
  2. התקיפה נעשתה כאשר התוקף החזיק נשק קר או חם.
  3. התקיפה כלפי השוטר בוצעה על ידי שלושה אנשים או יותר.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות


מה ניתן לעשות במקרה בו השוטר מפעיל כוח בלתי סביר?

המשטרה היא גוף בלעדי שלה ניתן היתר על פי חוק להפעיל כוח כנגד אזרחי המדינה, ולעיתים אף כוח הגורם לפגיעה גופנית חמורה, כאשר הדבר דרוש לשם מילוי תפקידה. יחד עם זאת, כאשר הפעלת הכוח נעשית באופן שרירותי, מוגזם וללא כל הצדקה, הרי שהפעלת הכוח עשויה להיחשב לעבירה פלילית מצד השוטר המבצע אותה.

מאחר שקיים חשש מובנה שלפיו תלונה של אזרח למשטרה כנגד שוטר המועסק בארגון עשויה שלא להיחקר ללא משוא פנים, נוצר גוף בשם המחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש). מדובר בגוף חיצוני למשטרה אשר פועל תחת משרד המשפטים ובסמכותו להפעיל את הכלים החקירתיים והמשפטיים של הדין הפלילי כנגד שוטרים אשר על פי החשד ביצעו עבירות.

מהו אישור שפיטה של מח"ש?

בתיקים רבים בהם נחקרים חשודים בגין תקיפת שוטר, מועלית מצד החשוד טענה כי הוא זה שהותקף על ידי השוטר. כאן המקום לציין כי העמדת החשוד שהינו אזרח לדין בגין תקיפה של שוטר נעשית על ידי המדינה, וכך גם העמדה לדין של שוטר אשר ביצע עבירות פליליות בעת שירותו במשטרה כנגד אזרח.

במקרים מעין אלו של תלונות הדדיות, ועל מנת שהמדינה כגוף אחד לא תדבר בשני קולות – קול אחד טוען לתקיפה מצד השוטר וקול אחר מציג את השוטר כקורבן עבירה – מונחית התביעה להמתין לבירור מצד מח"ש של תלונת האזרח כלפי השוטר. החלטה מצד מח"ש לפיה אין חשש לדיבור בשני קולות, מהווה אישור שפיטה לתביעה לפיו ניתן להעמיד לדין את החשוד בעבירת תקיפת שוטר.

מה קורה במקרה של הגשת כתב אישום ללא אישור מח"ש?

בשל פערי הכוחות הברורים בין שוטר המצוי בתוככי מערכת אכיפת החוק, לבין האזרח אשר מלין על אלימות כלפיו מצד אותו שוטר, נדרשות התביעה והמשטרה לבחון בצורה דקדקנית את טענותיו של החשוד בתקיפת שוטר, להעביר את תלונתו לידי מח"ש ולוודא כי היא תטופל כראוי טרם החלטה על הגשת כתב אישום כנגד החשוד.

במקרים שבהם התביעה אינה מקבלת את אישורה של מח"ש טרם הגשת כתב אישום כנגד האזרח החשוד, או במקרים שהתביעה או המשטרה אינן פונות למח"ש באופן אפקטיבי על מנת שטענות האזרח החשוד ייבחנו כדבעי, ניתן להעלות בפני בית המשפט על ידי עורך דין פלילי טענה מקדמית אודות כך, ובמקרים רבים החליט בית המשפט לבטל את כתב האישום בגין ליקוי זה.

עבירת תקיפת שוטר – לא להתמודד עם זה לבד

על מנת להתמודד מול אישום בעבירת תקיפת שוטר, חשוב להיות מיוצג על ידי עורך דין מקצועי אשר יצלול לעומקן של הראיות ויבחן האם אכן בוצע מעשה אסור כלפי השוטר. כמו כן, במקרים שבהם החשוד סבור כי הופעל כלפיו כוח בלתי סביר, רצוי לפנות אל עורך דין פלילי מקצועי אשר יוודא כי מח"ש אכן תחקור את גרסתו כנדרש.

*אין לראות בכתוב באתר עורך דין פלילי מומלץ Costagidi כתחליף לייעוץ משפטי, מתן חוו”ד, או המלצה של עורך דין פלילי. העושה שימוש באמור באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף