Costagidi_MainPic עו
Costagidi_MainPic עו
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

יגיע כפיים 2, בית פיילוט

ת"א, מיקוד: 6777886

טלפון: 077-8044023

מדיניות הפרטיות

הצהרת נגישות

מידע חשוב נוסף

עד מדינה במשפט פלילי [מדריך משפטי]

אחת הדרכים של רשויות אכיפת החוק להתמודד עם פשיעה מאורגנת ושחיתות שלטונית היא על ידי גיוס אחד מהשותפים לדבר העבירה להיות עד מדינה. גיוסו של אדם להפוך לעד התביעה כנגד שותפיו אינה מושגת על פי רצונו הטוב של העד אלא על יסוד טובת הנאה מטעם המדינה.

טובת ההנאה המרכזית לה זוכה עד המדינה היא הימנעות מהעמדתו לדין או ריכוך משמעותי של העונשים הצפויים לו ללא חתימתו על הסכם עם המדינה. כמו כן, במקרים מסוימים, זוכה עד המדינה להעתקת מגוריו למדינה אחרת על מנת להגן עליו מפני נקמת שותפיו.

תוכן עניינים

מיהו עד מדינה?

עד מדינה הוא בראש ובראשונה אדם החשוד בביצוע עבירה, וברוב המקרים מדובר במי שקיימות לחובתו ראיות כבדות משקל לכך שהיה מערב בפעילות עבריינית. ייחודה של אותה פעילות היא בכך שהיא נעשתה יחד עם שותפים נוספים, כאשר על פי רוב, אותו אדם המיועד להפוך לעד מדינה אינו מצוי בראש אותה פעילות בחבורה.

אותו חשוד הופך לעד מדינה במקרה שהוא נעתר למסור עדות מפלילה כנגד שותפיו ומתחייב למסור אותה בשנית בהליך המשפטי שכנגד אותם שותפים. יצוין כי בכל משפט פלילי נדרשים להתייצב עדים מטעם התביעה אשר נחקרו קודם לכן במשטרה או שמסרו עדות מיוזמתם. בשונה מאותם עדי תביעה, עד המדינה הוא מי שמתייצב לעדותו בתמורה לטובת הנאה מטעם המדינה.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מה סוג טובות ההנאה המוצעות לעד המדינה?

טובות ההנאה המוצעות לעדי המדינה הן בדרך כלל אחת או יותר מאלו:

  1. סגירת התיק הפלילי נגדו ללא העמדה לדין.
  2. העמדתו לדין בסעיף מופחת במידה משמעותית מזה שהיה מואשם בו ללא ההסכם.
  3. הסכמה על ענישה מופחתת.
  4. שילוב העד בתוכנית להתחלת חייו בזהות חדשה במדינה אחרת, לרבות תקצוב כלכלי בחייו החדשים.

עד מדינה הוא מי שמעורב בדרך כלל בפעילות עבריינות ברף גבוה ואשר ניצב בהתאם לכך מול עונש ממשי, כך שמחיקת האישום נגדו מהווה טובת הנאה מפתה מאוד. יחד עם זאת, במקרים של עבריינות שלטונית, עצם הסכנה שבעונש מאסר כלשהו, גם אם ברף נמוך, מהווה לכשעצמה תמריץ עבור אותם מעורבים להפוך לעדי מדינה ולהימנע מכניסה לבית הסוהר.

מה כולל הסכם עד מדינה?

אותו אדם השותף לפעילות עבריינית ומוצע לו למסור עדות מפלילה, נדרש לחתום על הסכם חוזי בינו לבין המדינה. בבסיס ההסכם, מתחייבת המדינה לאחד התנאים הנוגעים לחשדות כנגד עד המדינה, בין אם סגירת התיק או הפחתה בעונשו, וההגנה אותה היא מתחייבת לספק לו עד למסירות העדות ולאחריה.

מן הצד השני של ההסכם, מתחייב עד המדינה למסור עדות מפלילה כנגד שותפיו בהליך המשפטי אשר יתנהל כנגדם. ברוב המקרים, עדות עד המדינה מהווה ראיה מרכזית שבהיעדרה קיים קושי בהוכחת אשמת שותפיו. ככל שבמהלך המשפט, ישנה העד את גרסתו או יימנע ממסירת העדות, הוא מסתכן בהפרת החוזה ובהתאם לכך בהעמדתו לדין בסעיפי האישום החמורים ביותר שניתן לייחס לו.

מה משקל העדות של עד מדינה?

מאחר שעד מדינה הוא מי שמוסר את עדותו ממקום תועלתני ועל בסיס טובת הנאה המובטחת לו, נחשבת עדותו לכזאת אשר דורשת מבית המשפט זהירות רבה בהסתמכות עליה. אותה זהירות באה לידי ביטוי בהוראות פקודת הראיות שלפיהן על מנת להרשיע אדם על יסוד עדות של עד מדינה, יש צורך בתוספת ראייתית מסוג סיוע. עם זאת, הוראה מחמירה זו לא חלה ביחס לעבירות שוחד.

המונח סיוע מתייחס לראיה חיצונית לעדות של עד המדינה אשר נוגעת לנקודת המחלוקת הראייתית בין התביעה להגנה ואשר מסבכת באופן ממשי את הנאשם כמי שקשור בביצוע עבירה. תפקידו של עורך דין פלילי בהליך בו מעיד עד מדינה, הוא לאתר פגמים וליקויים בעדותו ולקעקע את מהימנותו.

מה ההבדל בין עדות שותף לבין עדות של עד מדינה?

במקרים מסוימים, חשוד בביצוע עבירה אינו דורש תמורה עבור עדותו כנגד שותפיו. החלטתו להפליל את חבריו נובעת לרוב מרצונו להקטין את חלקו או לנקות את עצמו מהחשדות כנגדו ולהפנות אותן כנגד שותפיו בלבד. במקרה כזה, על מנת להרשיע אדם על בסיס עדות שותפו שאינו עד מדינה, נדרשת תוספת ראייתית מסוג חיזוק, שהינה תוספת קלה משמעותית מתוספת מסוג סיוע.

סוגיית עד המדינה – תחום מומחיותו של עורך דין פלילי

בין אם מדובר בהליך משפטי בו הנאשם ניצב מול עדותו של עד מדינה, ובין אם מדובר באדם המצוי בחקירה פלילית ומוצע לו לחתום על הסכם עד מדינה, היכולת לאבחן פגמים או נקודות הדורשות התייחסות מיוחדת, מצויה בליבת עבודתו של עורך הדין הפלילי. על כן, בצמתי הכרעה אלו, יש צורך בייצוג מיטבי על ידי עורך דין מנוסה.

*אין לראות בכתוב באתר עורך דין פלילי מומלץ Costagidi כתחליף לייעוץ משפטי, מתן חוו”ד, או המלצה של עורך דין פלילי. העושה שימוש באמור באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף