Costagidi_MainPic עו
Costagidi_MainPic עו
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

יגיע כפיים 2, בית פיילוט

ת"א, מיקוד: 6777886

טלפון: 077-8044023

מדיניות הפרטיות

הצהרת נגישות

מידע חשוב נוסף

עורך דין פלילי להתייעצות מיידית

כל תיק פלילי מתחיל בתלונה או הגעתו של מידע לידיעת המשטרה אודות ביצוע מעשה פלילי. הצעד הבא הוא איתורו של האדם אשר קיים כנגדו חשד כי ביצע את המעשה, וחקירתו באזהרה. שלב מקדמי זה הוא בעל השפעה דרמטית על עתידו של האדם העומד לחקירה.

כך, הגרסה אותה ימסור הנחקר עשויה להיות הבסיס להכרעה האם אותו אדם ירצה מאסר מאחורי סורג ובריח או שמא התיק כנגדו ייסגר ללא הגשת כתב אישום. על מנת להוציא את המיטב ממעמד זה, חובה על כל אדם המצוי לפני חקירה באזהרה, להתייעץ עם עורך דין פלילי באופן מיידי.

תוכן עניינים

מתי ניתן להתייעץ עם עורך דין?

התייעצות עם עורך דין היא זכות הניתנת למי שמצוי לפני חקירה באזהרה עקב חשד כי ביצע עבירה מסוימת. על מנת לאפשר לנחקר לממש זכות זו, מוטלת על החוקר החובה לשאול את הנחקר בראשית החקירה האם הוא חפץ בייעוץ עם עורך דין.

ככל שתשובת הנחקר חיובית, על החוקר להשהות את החקירה עד לאחר השלמת מפגש הייעוץ בין הנחקר לעורך דינו.

מה קורה אם החוקר גובה מהחשוד גרסה טרם ייעוץ עם עורך דין?

זכות ההיוועצות זכתה למעמד רם בפסיקת בית המשפט העליון, ועל המשטרה לכבד אותה באופן מלא. במקרה שבו אדם מסר הודאה לאחר שנמנעה ממנו הזכות להיוועץ עם עורך דין, אזי ככל שיוגש נגד החשוד כתב אישום, המשמעות המעשית של פגיעה זו עשויה להיות פסילה של הודאת החשוד בפני החוקר וחוסר יכולת של המדינה להשתמש בה לחובת החשוד במסגרת משפטו.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מדוע חשוב להתייעץ עם עורך דין טרם חקירה?

הליך החקירה עשוי לכלול את ביצועם של תרגילי חקירה והפעלת לחצים מצד החוקרים, לצד פגיעה בחירות הנחקר על ידי השמתו במעצר ללא יכולת ליצור קשר עם סביבתו ותוך ניתוקו משגרת חייו.

ייעוץ עם עורך דין טרם החקירה, מאפשר לנחקר לנהוג בחוכמה מול רשויות אכיפת החוק ולהימנע מהפללתו העצמית.

בחלק מהתיקים, לאור חששה של המשטרה מאפשרות שיבוש הליכי החקירה מצד הנחקר, היחידה החוקרת מתירה לו ליצור קשר אך ורק עם עורך דינו, ורק לצורך ייעוץ לפני חקירה.

נתון זה הופך את עורך הדין לכתובת היחידה של הנחקר לשיחה ולשיתוף חששותיו, ולהבנה מהימנה של תמונת המציאות מולה הוא ניצב.

מה המועד הנכון ביותר להתייעצות עם עורך דין?

ככל שההתייעצות נעשית בשלב מקדמי, כך גדלה האפשרות למזער את הנזקים ולהיטיב את מצבו של הנחקר.

הימנעות ממסירת פרטים מפלילים אינה מבטיחה כי החשוד לא יואשם בהמשך הדרך ואף יורשע, שכן התיק כנגדו עשוי להתבסס על ראיות חיצוניות דוגמת צילומי אבטחה או ראיות פורנזיות למיניהן.

עם זאת, בחירת החשוד לשתוק בחקירה או למסור גרסה אשר יש בה פוטנציאל מזכה, עשויה להקשות על התביעה בניסיונה להרשיע אותו בביצוע עבירה.

משכך, על מנת למצות את המיטב מהאפשרות ליצור את אותו קושי כלפי התביעה, על הייעוץ להיות טרם החקירה הראשונה. כמו כן, היות שזכות ההיוועצות חלה על תחילתה של כל חקירה באזהרה, על הנחקר לבקש זאת בתחילת כל חקירה נוספת.

באילו מקרים עורך הדין עשוי לייעץ לי לשמור על זכות השתיקה?

זכות השתיקה היא נגזרת של הזכות של כל חשוד מהינע מהפללה עצמית. כך, באפשרות החשוד לשבת בחקירתו ולא לענות לאף שאלה מצד החוקר. ראוי לציין כי לשתיקה יש חסרונות ויתרונות:

  1. חסרון מרכזי – שתיקה בחקירה עשויה להביא לחיזוק ראיות התביעה, ומסירת גרסה מאוחרת תתקשה להתקבל כבעלת משקל של ממש על ידי בית המשפט.
  2. יתרון מרכזי – מבחינה ראייתית, השתיקה אמנם עשויה לחזק את הראיות הקיימות אך הודאה באשמה מהווה ראיה רבת עוצמה לצורך הרשעה, אשר עומדת בפני עצמה.

על כן, כאשר גרסת החשוד כוללת רכיבים בעלי פוטנציאל מזכה, עשוי עורך הדין לייעץ לנחקר למסור גרסה מפורטת, מתוך הנחה כי היא עשויה לנקות אותו מחשד. מנגד, כאשר קיים בגרסה פוטנציאל להפללה, ייטה עורך הדין להמליץ לנחקר לעשות שימוש בזכות השתיקה.

אין סיבה לוותר על ייעוץ עם עורך דין

ייעוץ עם עורך דין הוא זכות שבאפשרות כל נחקר לנצלה או לוותר עליה. בעוד שמשמעות ניצול זכות זו פירושה דחיית תחילת החקירה במספר שעות לטובת קבלת מידע מקצועי מקיף וחיוני אודות הליך החקירה, וויתור על זכות זו עשוי להפגיש את הנחקר מול כוחן העצום של רשויות אכיפת החוק ללא שיש בידיו את הכלים הראויים להתגונן מולו.

*אין לראות בכתוב באתר עורך דין פלילי מומלץ Costagidi כתחליף לייעוץ משפטי, מתן חוו”ד, או המלצה של עורך דין פלילי. העושה שימוש באמור באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף