Costagidi_MainPic עו
Costagidi_MainPic עו
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

יגיע כפיים 2, בית פיילוט

ת"א, מיקוד: 6777886

טלפון: 077-8044023

מדיניות הפרטיות

הצהרת נגישות

מידע חשוב נוסף

מהו תסקיר שירות מבחן [מדריך משפטי]

ההליך הפלילי טומן בחובו מספר מטרות חברתיות אותן הוא מבקש להשיג. לצד הרתעה, וענישת מי שפגע בערכים חברתיים מוגנים, עוסק המשפט הפלילי גם בשיקום ותיקון דרכים עברייניות. זאת מתוך הנחה כי שיקום העבריין הוא לא רק אינטרס של העבריין עצמו, אלא אינטרס של החברה כולה.

בחינת האפשרות של אדם להשתלב בהליך שיקומי למענו ולמען החברה, נעשית על ידי גוף עזר לבית המשפט ששמו שירות המבחן. גוף זה עוסק בבחינת קיומו של סיכוי ממשי לשיקום האדם העומד לדין והתנאים הדרושים לכך. את המלצותיו, מגלם שירות המבחן במסגרת מסמך המכונה תסקיר שירות מבחן.

תוכן עניינים

מתי נערך תסקיר?

הביטוי תסקיר מתייחס לסקירה ובחינה מקצועית הנערכת על ידי עובד סוציאלי בהכשרתו העובד כקצין מבחן במערך שירות המבחן של משרד הרווחה. תכליתו של שירות המבחן היא לספק תמונה עבור בית המשפט הנוגעת לשני צדדים בהליך הפלילי – הנאשם, שהוא הצד העיקרי בו עוסקת מלאכתו של שירות המבחן ונפגע העבירה.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

אילו סוגי תסקירים קיימים במשפט הפלילי?

על פי חוק סדר הדין הפלילי, חוק העונשין ופקודת המבחן, באפשרות בית המשפט להורות במסגרת ההליך הפלילי המתנהל נגד הנאשם תסקירים לעניין העונש. הווה אומר, הכנת התסקיר שמורה לשלב לאחר הכרעת הדין שבה נמצא כי הנאשם אכן ביצע את העבירה שיוחסה לו בכתב האישום. אלו סוגי התסקירים הנערכים לאחר הכרעת דין:

  • תסקיר נאשם לטובת הטיעונים לעונש – עריכתו היא חובה ביחס לקטינים, וביחס לבגירים שביצעו את העבירה כשהיו בני פחות מ- 21 ובעניינם צפויה התביעה לעתור למאסר בפועל.
  • תסקיר נפגע עבירה – נערך רק ביחס למי שנפגע מעבירות מסוימות.

כמו כן, כאשר מוגש כנגד אדם כתב אישום ולצידו בקשה למעצר עד תום ההליכים, עשוי בית המשפט לבקש משירות המבחן להכין תסקיר מעצר הבוחן אפשרות לשחרר את הנאשם לחלופת מעצר או לשלבו במסגרת שיקומית.

מה כולל תסקיר הנאשם לעניין העונש?

תסקיר לעניין העונש כולל סקירה אודות השתלשלות חייו של הנאשם, הצבעה על גורמים חיוביים המצביעים על סיכויי הנאשם להשתקם ומנגד הצבעה על גורמי סיכון המצביעים על מידת החשש לפיו הנאשם ישוב ויבצע עבירות. כמו כן, בוחן התסקיר את יחסו של הנאשם לעבירה בה הורשע ומידת הבנתו את הפסול במעשיו. התסקיר נחתם בדרך כלל בהמלצה חד משמעית – חיובית או שלילית.

תסקיר חיובי הוא כזה אשר נחתם בהמלצה להימנע מהשתת עונש מחמיר ולהעדיף ענישה בעלת אופי שיקומי. מנגד, תסקיר שלילי המצביע על כך שגורמי הסיכון עולים על גורמי הסיכוי, וכי יש להטיל עונש מרתיע על הנאשם. על פי הפסיקה, בית המשפט יסטה מהמלצה שלילית של בית המשפט רק במקרים נדירים, ובכך טמון הסיכון בשליחת הנאשם לתסקיר, סיכון אותו נדרש לבחון עורך דין פלילי.

מהו תסקיר נפגע עבירה?

בית המשפט, בעת ההחלטה על גזירת העונש, אינו שם לנגד עיניו רק את שאלת שיקום הנאשם, אלא גם את מידת הנזק שגרמו מעשי הנאשם לקורבנותיו. הוא עושה זאת בין היתר באמצעות תסקיר קורבן עבירה, אשר נערך גם הוא על ידי שירות המבחן. עם זאת, האפשרות להורות על תסקיר נפגע עבירה נוגעת לתיקים שבהם הורשע הנאשם בעבירת מין או אלימות.

במסגרת הכנת תסקיר קורבן העבירה, בוחן שירות המבחן את הנזק שגרמה העבירה לקורבן ואת הצרכים הטיפוליים שנוצרו בקרב הקורבן בעקבות העבירה. בהתאם לכך, ממליץ שירות המבחן במסגרת תסקיר זה, על האופן שבו ניתן לעשות שימוש במנגנון גזירת הדין לטובת שיקום נפגע העבירה. כך, עשוי שירות המבחן לקבוע כי הטלת פיצוי גבוה לצד ענישת הנאשם בצורה מחמירה ייטיבו עם הקורבן.

מה כולל תסקיר מעצר?

תסקיר המעצר עוסק בשאלה המרכזית לה נדרש בית המשפט בהליך המעצר והוא האם נשקף מהנאשם סיכון שאינו מאפשר לשחררו לחלופה או שמא יש מקום לשחררו בתנאים. במסגרת תסקיר המעצר, בוחן שירות המבחן הן את הסיכון הנשקף מהנאשם והן את טיב חלופת המעצר המוצעת על ידו ומסיים את התסקיר בהמלצה – האם יש מקום לשחרר את הנאשם או להותירו במעצר.

הסתמכות על תסקיר שירות מבחן – רק לאחר מחשבה מעמיקה

ההחלטה על שליחת הנאשם לתסקיר דורשת הבנה והכרה עם מאפייני שירות המבחן, הבנה שהיא נחלתו של עורך דין פלילי מנוסה ומקצועי. במקרים מסוימים, עשוי התסקיר לעמוד לרועץ עבור הנאשם וזאת הן בשלב המעצר והן בשלב גזירת העונש, במיוחד לאור ההלכה השרירה בקרב בתי המשפט לפיה סטייה מהמלצה שלילית של התסקיר תיעשה במקרים נדירים.

*אין לראות בכתוב באתר עורך דין פלילי מומלץ Costagidi כתחליף לייעוץ משפטי, מתן חוו”ד, או המלצה של עורך דין פלילי. העושה שימוש באמור באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף