Costagidi_MainPic עו
Costagidi_MainPic עו
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

יגיע כפיים 2, בית פיילוט

ת"א, מיקוד: 6777886

טלפון: 077-8044023

מדיניות הפרטיות

הצהרת נגישות

מידע חשוב נוסף

חקירה במשטרה: 5 כללי ברזל שיצילו אותך [מדריך משפטי]

בעת חשד מצד המשטרה כי אדם מעורב בביצוע עבירה, היא צפויה לזמנו למטרת חקירה במשטרה. חקירה של חשוד יכולה להתבצע על בסיס תלונה גלויה, מידע מודיעיני או חשיפה אקראית של המשטרה לביצוע עבירה מצד החשוד.

חקירה פלילית: 5 כללי ברזל לנחקר במשטרה

החקירה יכולה להתבצע במקרים בהם קיים חשד מוצק כלפי החשוד או במקרים בהם החשד הוא עמום והודאת החשוד עשויה להיות הבסיס הראייתי כנגדו. כך או אחרת, יש מספר כללים עליהם יש להקפיד בעת חקירת משטרה.

תוכן עניינים

מהי חקירה פלילית?

המונח חקירה פלילית מוסדר בין היתר בחוק סדר הין הפלילי, אשר מורה למשטרה לבצע פעולות של איסוף ראיות כאשר נודע לה, בין אם על ידי תלונה ובין אם בדרך אחרת, כי בוצעה עבירה פלילית. חובת המשטרה לערוך חקירה תלויה בסוג העבירה שנודע לה על ביצועה ובמקרים שבהם נראה כי תלונה שנמסרה לה אינה מבוססת, היא רשאית שלא לבצע חקירה בעניינה.

במהלך החקירה נתונים בידי המשטרה כלים רבי עוצמה, בהם אפשרות לעצור אדם ללא צו לפרק זמן של 24 ככלל ועד 48 שעות במקרים מיוחדים, אפשרות להאזין לשיחות טלפון בצורה נסתרת, אפשרות לקבל את פלטי השיחות והאיכונים הסלולריים של החשוד, אפשרות ליטול מהחשוד דגימות די אן איי וטביעות אצבע לצורך השוואתם לדגימות שנתפסו בחקירה, ועוד מגוון פעולות נוספות לטובת מיצוי החקירה.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זומנת לחקירה פלילית – אלה 5 כללים שיכולים להציל אותך

  1. התייעצות עם עורך דין – מדובר בזכות הניתנת לנחקר טרם החקירה ועל הנחקר לנצל אותה במלואה לשם קבלת מידע חיוני ויקר מפז על הליך החקירה.
  2. קריאת טופס החקירה – בתום כל חקירה נדרש הנחקר לחתום על אמירותיו כפי שתועדו בכתב על ידי החוקר. על הנחקר לקרוא את הטופס בעיון טרם חתימה על מנת שלא לאשר בחתימה דברים שלא נאמרו מפיו.
  3. אי מסירת פרטים מפלילים מרצון – הצלחת המשטרה לחדור לטלפון הנייד של הנחקר עשוי להיות מקור לאיתור פרטים מפלילים. אין כל סיבה להקל את מלאכת החקירה על ולמסור לחוקר את קוד הכניסה לנייד.
  4. מודעות לאפשרות קיומה של הקלטה – במהלך שהות החשוד בחקירה, הוא עשוי להיות מתועד ומוקלט בכל עת, למעט בעת היוועצות עם עורך דינו. על כן על הנחקר להיזהר במילותיו בכל שלב של שהותו בתחנת המשטרה.
  5. זהירות מאמירות המשטרה על קיומן של ראיות מפלילות – אחת מדרכי המשטרה לגרום לחשודים להפליל את עצמם הוא להטיח בפניהם מידע אפשרות על קיומן של ראיות מפלילות כדון טביעות אצבע או די אן איי, מבלי להציג בפניהם את אותן ראיות בפועל. אין מקום להיבהל מטכניקה זו, ועל הנחקר להקפיד על גרסתו.

חקירה לא חוקית

חקירה המבוצעת בניגוד לחוק היא כזו אשר חורגת מגבולות המותר המוטלים על המשטרה. הכלל החל על כל רשות, לרבות המשטרה, הוא עקרון החוקיות לפיו הרשות יכולה לבצע פעולות במסגרת מה שמתיר לה החוק בלבד. כך, פעולות כגון עריכת חקירה מבלי לאפשר לחשוד את האפשרות להיוועץ עם עורך דין, ביצוע האזנות סתר ללא צו או חדירה לטלפון הנייד של חשוד ללא צו, הן פעולות חקירה המנוגדות לחוק.

מהי חקירה באזהרה?

המונח חקירה באזהרה מתייחס למצב שבו המשטרה עורכת לאדם תשאול על סמך חשדה שאותו אדם ביצע עבירה. על מנת שהנחקר יהיה מודע לאפשרות שדברים שיאמר עשויים להפליל אותו, מזהירה אותו המשטרה טרם החקירה אודות המשמעות שתינתן לדבריו, על אפשרותו להימנע מהפללתו העצמית וכן להתייעץ עם עורך דין טרם החקירה.

האם מותר להקליט את החקירה הפלילית?

האפשרות להקליט את החקירה אפשרית ביחס לכל סוגי החקירות אותן מקיימת המשטרה, והיא במקרים מסוימים אף חובה המוטלת על המשטרה, כאשר אי עמידה בה עשויה לפגום במשקל החקירה. כך, על פי החוק, על המשטרה לתעד באופן חזותי חקירה של עבירות שהעונש בצידן הוא מעל עשר שנות מאסר, חקירת עבירות מסוימות שנעברו בידי מי שסובלים מלקות נפשית או שכלית וחקירות שאינן בשפת החשוד.

מהן זכויות החשוד בחקירה הפלילית?

שתי הזכויות העיקריות הנתונות לחשוד בעת חקירה פלילית הן הזכות להימנע מהפללה עצמית והזכות להתייעץ עם עורך דין טרם החקירה. לצד זכויות מרכזיות אלו, באפשרות חשוד אשר אינו דובר עברית לקיים חקירה בשפתו, ובמקרים שבהם מדובר בחשוד הסובל מלקות נפשית או שכלית ואשר נחקר בחשד לעבירות מסוימות אותן מונה החוק, באפשרותם ככלל לקיים את החקירה בליווי אדם נוסף.

האם חובה לענות לשאלות החוקרים בחקירה הפלילית?

כאמור, אחת הזכויות המרכזיות הנתונות לחשוד היא הזכות להימנע מהפללה עצמית. מדובר בזכות אשר נקובה במפורש בפקודת הראיות. מתוקף זכות זו, אדם החשוד בעבירה אינו מחויב לענות לאף אחת משאלות חוקריו במהלך החקירה הפלילית, ובאפשרותו לשתוק לכל אורכה.

יחד עם זאת, שתיקה בחקירה מותירה את ראיות התביעה ללא מענה מצד הנאשם והעלאת גרסת הגנה מפורטת בשלב מאוחר, גרסה הזוכה לכינוי 'גרסה כבושה', עשויה לקבל משקל נמוך מצד בית המשפט במסגרת ההליך הפלילי נגד החשוד.

האם ניתן להתכונן לחקירה פלילית?

האפשרות להתכונן לחקירה פלילית נגזרת מאופן הבאת החשוד לחקירה. כאשר אדם מעוכב לצורך חקירה, הרי שתוך זמן קצר מרגע העיכוב הוא יידרש לענות על שאלות החוקרים ואפשרותו להתכונן לחקירה תהיה מצומצמת. מנגד, ככל שהזימון לחקירה מבוצע במסגרת תיאום מראש, ההכנה לחקירה יכולה להיות יסודית ונינוחה יותר.

כך או כך, ההכנה המיטבית לחקירה היא באמצעות התייעצות עם עורך דין. לנחקר הזכות להתייעץ עם עורך דין טרם חקירה גם במקרה של עיכוב או מעצר ומדובר בזכות אותה מומלץ לנצל. ההכנה עם עורך הדין תאפשר לנחקר להבין מבעוד מועד מול מה הוא ניצב, מהן זכויותיו, מהן הסמכויות הנתונות בידי המשטרה ואיך להתמודד מולן בצורה מיטבית.

כיצד נכון להתנהג בחקירה?

במהלך החקירה, ולאחר התייעצות עם עורך דין, מומלץ לחשוב היטב לפני מענה לשאלות. אף שחקירת משטרה היא מעמד מלחיץ, יש חשיבות גדולה לכל מילה הנאמרת במהלכה. כלל זה נכון ביחס לכל משך שהות החשוד במשמורת המשטרה, שכן גם כאשר ניתן הרושם מצד החוקר כי הוא מנהל עם החשוד שיחה שאינה לפרוטוקול, סביר כי שיח זה מוקלט ומתועד.

איך תזהו תרגילי חקירה?

תרגילי חקירה נפוצים ביותר הם הפעלת מדובב, הושבת הנחקר עם מעורב אחר ללא נוכחות החוקר או יצירת פיתיון בחדר החקירות עצמו בעת עזיבת החוקר את חדר החקירות. בכל מקרה שבו נראה כי מדובר במעשה לא סביר של איש המשטרה, ייתכן שמדובר בתרגיל חקירה.

נקודת המוצא ביחס לשהות תחת משמורת המשטרה היא כי כל תנועה ומשפט מוקלטים ומתועדים חזותית. כך, שיחה אגבית עם החוקר במרפסת או בפינת הקפה בתחנה עשויה להיות מוקלטת. הותרת החשוד בחדר החקירות לבדו כאשר הטלפון הנייד שלו נותר על השולחן אף שהותרתו יוצרת פתח לשיבוש ומחיקת ראיות, היא מעשה מעורר תהיה וככל הנראה מקורו בניסיון לפתות את הנחקר לביצוע פעולה מסוימת.

חקירה של קטין נתונה לכללים מחמירים מאלו של בגיר, כאשר כללים אלו מוסדרים הן בחוק והן בהנחיות המשטרה והתביעה.

כיצד מתבצעת חקירה פלילית של קטין?

חקירה של קטין נתונה לכללים מחמירים מאלו של בגיר, כאשר כללים אלו מוסדרים הן בחוק והן בהנחיות המשטרה והתביעה. בין ההוראות הייחודיות לחקירת קטינים ניתן למנות את האיסור לחקור קטין בשעות הלילה, חובת המשטרה להודיע להוריו של הקטין על דבר חקירתו ואף לאפשר להוריו להיות נוכחים במהלך החקירה.

במקרים מסוימים באפשרות קצין המשטרה להימנע מעדכון ההורים בדבר החקירה ולמנוע את נוכחותם בה, וזאת בין אם משום שהקטין ביקש זאת או מטעמים מיוחדים הנוגעים לטובת החקירה. כמו כן, כאשר מדובר בקטין הנחשד בעבירות מסוימות והוא מתחת לגיל 14, הגורם המוסמך לחקור אותו הוא חוקר ילדים מוסמך שהינו עובד סוציאלי ולא חוקר משטרה.

האם חקירה חייבת להתקיים בתחנת משטרה?

על פי החוק, חקירת משטרה נדרשת להתקיים בתחנת משטרה. יחד עם זאת, החוק מאפשר למשטרה להפעיל שיקול דעת בנדון ולקיים את החקירה מחוץ למשטרה כאשר קיימות נסיבות המצדיקות זאת. במקרה של קיום חקירה מחוץ לתחנת המשטרה, על הממונה על החקירה לתעד את הטעמים לכך. דוגמה בולטת לחקירה מחוץ לתחנת המשטרה היא חקירת חשוד הסובל ממחלה או פציעה בבית חולים בו הוא מאושפז.

כיצד מסתיימת חקירה פלילית?

חקירה של חשוד מסתיימת בתום הטחת החשדות ושאילת השאלות מצד החוקר את הנחקר, כאשר במהלך כל התשאול, מתעד החוקר את שאלותיו ואת תשובות הנחקר בטופס ממוחשב אותו הוא מדפיס בסיום החקירה. בסוף החקירה מתבקש הנחקר לקרוא את החקירה המודפסת ולאשר אותה בחתימתו.

החקירה הפלילית כולה, אשר תחילתה בשלב בו נודע למשטרה על ביצוע עבירה, מסתיימת כאשר המשטרה משלימה את כל פעולות החקירה הדרושות לשם קבלת החלטה בתיק. ההחלטה האם להגיש כתב אישום היא של התביעה ובמקרים מסוימים, לאחר עיון בתיק החקירה שהועבר אליה, מבקשת התביעה מהמשטרה לבצע השלמות חקירה אשר נדרשות לשיטתה לשם השלמת התמונה הראייתית.

האם חקירה פלילית מתועדת והופכת לרישום פלילי?

אירוע פלילי המגיע לידיעת המשטרה גורם לפתיחת תיק חקירה. כאשר אדם נחקר במסגרת חקירת המשטרה את אותו אירוע, חקירתו מתועדת בגיליון המרשם הפלילי שלו. בתחילה מופיע תיק החקירה כתיק הממתין לבירור דין, הן בשלב החקירה והן במידה שהתיק הבשיל לכדי הגשת כתב אישום.

במידה שהתיק נסגר באחת העילות – חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור, הוא מופיע ברשימת התיקים הסגורים בגיליון ובמידה שכתב האישום מסתיים בהרשעה, פרטי ההרשעה מופיעים בפרק המתעד את הרשעותיו בדין של אותו אדם. כמו כן, במידה שהתיק נסגר בשלב החקירה בעילה של חוסר אשמה, לא יהיה לו זכר בגיליון הרישום הפלילי.

מה משך הזמן המותר לקיומה של חקירה פלילית?

חקירה פלילית אינה תחומה לפרקי זמן מוגבלים, אולם בשנים האחרונות חלו שינויי חקיקה אשר מחילים על רשויות אכיפת החוק פרקי זמן מוגדרים לסיום חקירה פלילית, בהם הם נדרשים לעמוד על מנת שיהיה בידיהם להגיש כתב אישום. פרקי הזמן המוקצים לכל חקירה נגזרים מסוג העבירה המיוחסת לחשוד והם נעים בין שנה לחמש שנים, ובמקרים מסוימים בסמכות היועץ המשפטי לממשלה להאריכם.

האם להסכים לבדיקת פוליגרף בחקירת משטרה?

בדיקת פוליגרף היא בדיקה שמטרתה לקבוע האם תשובותיו של אדם הן אמת או שקר. אמינות הבדיקה שנויה במחלוקת, והיא אינה קבילה כראיה במשפט הפלילי. יחד עם זאת, חשוד רשאי להסכים לבצע בדיקת פוליגרף במהלך החקירה הפלילית.

על אף שמדובר בראיה שאינה קבילה במשפט הפלילי, במקרים מסוימים בתי המשפט הסתמכו על בדיקות פוליגרף שנערכו בהסכמת החשוד במסגרת החקירה הפלילית, וקבעו האם יש לשחרר את החשוד ממעצר או לא.

לכן חשוב להבין שלבדיקת הפוליגרף בהסכמת החשוד עלולה להיות השפעה על הליכי המעצר, ואת ההחלטה האם להסכים לבדיקת פוליגרף בחקירת המשטרה, יש לעשות בהתאם לנסיבות, ורק לאחר שקיבלתם ייעוץ מעורך דין פלילי בעל ניסיון בתחום המעצרים.

מה ההשלכות של חקירה בלתי חוקית?

כל מי שראה סדרת פשע אמריקאית, יודע שראיה שהושגה באופן לא חוקי היא פסולה, ולא ניתן להשתמש בה בבית המשפט. אך האם כך הדבר גם במציאות בישראל?

הרעיון שעומד בבסיס פסילת ראיות שהושגו באופן לא חוקי, הנקרא גם "פרי העץ המורעל", הוא לעקור מהשורש את המוטיבציה של רשויות החוק לנצל את השימוש בכוח שלהן לרעה. בישראל הרעיון אומץ באופן חלקי בלבד.

בית המשפט קבע בפרשת יששכרוב, שהודאה של נאשם שלא זכה לממש את הזכות הבסיסית שלו להתייעץ עם עורך דין, עלולה להיפסל, בהתאם לנסיבות.

על מנת לבחון את הנסיבות בית המשפט יבחן את: הפגיעה שנגרמה לחשוד מהחקירה הלא חוקית; את התלות בין הפגיעה שנגרמה לחשוד לבין הדרך הלא חוקית שננקטה בחקירה; ואת הפגיעה שנגרמת לציבור מפסילת הראייה, כלומר שככל שהעבירה תהיה חמורה יותר, כך הסיכוי שהראיה תיפסל, יהיה נמוך יותר.

האם שוטר יכול לזמן אדם לחקירה במשטרה?

אם לשוטר יש יסוד סביר לחשוד שנעברה עבירה, הוא רשאי לזמן אדם לחקירה באותה העת או במועד מאוחר יותר, ואף לעכב אותו לצורך מסירת המידע הנוגע לעבירה. חשוב להבין שגם אם אינכם החשודים, לשוטר יש סמכות לזמן אתכם כעדים לאירוע.

סיכום

חקירת משטרה היא אירוע שמסגרתו נוקטת המשטרה בכלים רבי עוצמה, חלקם גלויים וחלקם סמויים מהעין. באפשרות כל נחקר להתכונן אל החקירה בצורה מיטבית, בין אם הוא מזומן אליה מבעוד מועד ובין אם הוא מעוכב אליה אל אתר, כאשר הבסיס הראשוני להכנה מיטבית היא מימוש זכות ההיוועצות עם עורך דין טרם חקירה באזהרה.

*אין לראות בכתוב באתר עורך דין פלילי מומלץ Costagidi כתחליף לייעוץ משפטי, מתן חוו”ד, או המלצה של עורך דין פלילי. העושה שימוש באמור באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף