Costagidi_MainPic עו
Costagidi_MainPic עו
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

יגיע כפיים 2, בית פיילוט

ת"א, מיקוד: 6777886

טלפון: 077-8044023

מדיניות הפרטיות

הצהרת נגישות

מידע חשוב נוסף

איך להתכונן לחקירה פלילית? [מדריך משפטי, 2023]

בעת שאדם מוצא עצמו בחדר החקירות בשל חשד כי עבר עבירה, הוא מצוי בנחיתות מול המערכת החוקרת אותו מבחינת ידע וניסיון הנוגע לעולם הפלילי. ידע זה כולל היכרות עם הפעולות אותן מותר למשטרה לבצע מכוח החוק ואלו שהחוק ופסיקת בתי המשפט אוסרים על ביצוען.

הכלי המרכזי של אדם העומד בפני חקירה פלילית לצמצום הפער בינוי ובין החוקרים, הוא ייעוץ לפני חקירה פלילית עם עורך דין בקיא ומנוסה.

תוכן עניינים

מדובר בזכות יסוד שעל המשטרה לאפשר אותה לחשוד לפני תחילתה של החקירה, ומתוקף חשיבותה אסור בשום אופן לוותר עליה.

מה הסכנה מולה ניצב מי שנחקר באזהרה?

אדם נתפס כמי שלא ייחס לעצמו מבחינה רציונלית ביצוע של עבירות פליליות מבלי שביצע אותן בפועל. זו הגישה בה נוקטים גם בתי המשפט, אשר ככלל מעניקים משקל רב להודאתו של אדם בביצוע.

על כן, ככל שהחשוד מודה שביצע עבירה, הוא מספק בכך לחוקרים, לתביעה ולבית המשפט ראייה כבדת משקל לטובת הרשעתו, הרשעה אשר בהמשך לגזירת עונש שעשוי לכלול מאסר מאחורי סורג ובריח.

ראוי לזכור כי מטרת החקירה המוצהרת היא להגיע לחקר האמת, אולם פעמים רבות, לאור יכולתה של הודאה להביא לסיום מהיר של הטיפול בחקירת האירוע בו הוא נחשד, החוקרים ניגשים אל החקירה מתוך הנחת יסוד מסוימת הגורסת כי החשוד שבפניהם הוא מי שביצע עבירה.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

נתון זה הופך את החקירה למעמד שאינו נעים, במסגרתו עושים החוקרים מאמץ רב לחלץ מהנחקר הודאה באשמה.

זכות ההתייעצות עם עורך דין לפני חקירה פלילית

חקירה פלילית נפתחת בקבלת מידע, בין אם חסוי או גלוי, בידי המשטרה, מידע אותו עליה לחקור.

השלב המרכזי של חקירת התלונה או המידע היא בהטחתו בפני מי שנטען לגביו שביצע את העבירה. בחקירה עצמה, מעומת החשוד עם טענות הנוגעות אליו לפיהן הוא מי שביצע את העבירה אליה מתייחס המידע או התלונה.

במסגרת החקירה, נדרש החשוד לענות האם הוא אכן העומד מאחורי ביצוע המעשים, או שמא הוא חף מביצוע פשע כלשהו.

זכות ההתייעצות לפני חקירה, נועדה לאפשר למי שחשוד בעבירה להבין לעומק מה המשמעות של ההליך אליו נקלע, וזאת מפיו של מי שמבין את העולם הפלילי לעומקו, ואשר יוכל לסייע לנחקר למצות את זכויותיו ולנהוג בחקירה בצורה האידיאלית עבורו.

זכויות חשוד במהלך החקירה הפלילית

זכותו של חשוד להתייעץ עם עורך דינו טרם החקירה היא רק אחת מבין כמה זכויות יסוד הנתונות לו מכוח החוק ופסיקת בית המשפט העליון. להלן מספר זכויות נוספות אותן רצוי להכיר:

 1. הזכות לאי הפללה עצמית – לכל אדם הנתון בחקירה, בין כחשוד ובין כעד, יש את הזכות שלא למסור ראיה שעשויה להפליל אותו. ראיה זו כוללת אמירה מפלילה, מסירת קוד פתיחה לטלפון הנייד וכן כל מידע אחר אותו הוא אוצר במחשבתו ואשר יש לו פוטנציאל מפליל.
 2. הזכות לנהוג בנחקר בכבוד – הזכות לכבוד הינה זכות יסוד חוקתית, אשר קבועה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זכות זו מחייבת את הרשות החוקרת להעניק לו תנאי מחייה הולמים במהלך החקירה, ולאפשר לו בעת שהוא במשמורת המשטרה גישה למזון, אוויר צח ושירותים.
 3. זכויות במהלך חיפוש – חלק מהחקירה הפלילית, עשוי לכלול חיפוש, בין אם על כליו וגופו של הנחקר ובין אם בביתו. החיפוש על גופו של אדם, אשר עשוי לכלול חיפוש בהפשטה, צריך להיעשות במקום מוסתר ועל ידי בן מינו של הנחקר. כמו כן, במהלך חיפוש בביתו של הנחקר, הוא זכאי לנוכחותם של שני עדים שאינם שוטרים אשר יהוו גורם מפקח על אופן החיפוש.
 4. זכות לנהל את החקירה בשפת החשוד – על המשטרה חלה חובה חוקית לחקור אדם בשפתו, וככל שהחוקר אינו דובר את שפת הנחקר, עליו לעשות שימוש במתורגמן לטובת העניין.

מה אסור לחוקר לעשות בחקירה פלילית?

חוקר הוא מי שפועל מכוח החוק ועל פי החוק. על פי עקרון החוקיות שהינו היסוד עליו מושתתת מערכת היחסים בין האזרח למשטר,

לכל אדם מותר לבצע את כל מה שלא נאסר עליו בחוק, ואילו למדינה, על מגוון הרשויות שלה ובעלי התפקידים הפועלים בהן, מותר לבצע רק את מה שהותר לה בחוק.

על כן, כאשר חוקר פועל בשירות המשטרה שהינה זרוע של הרשות המבצעת, עליו לפעול אך ורק במסגרת הכללים החלים עליו.

כללים אלו כוללים את חובתו להעניק לכל נחקר את זכויותיו הנתונות לו מכוח החוק, ולהגביל אותן רק על סמך הוראות מיוחדות המצויות בחוק.

כפועל יוצא מכך, אסור לו למנוע מנחקר להתייעץ עם עורך דין, אסור לו לאיים על נחקר כי הוא צפוי להיפגע אם לא יודה, אסור לו להבטיח הבטחות שווא לנחקר במטרה לחלץ ממנו הודאה מפלילה, ואסור לו להפעיל אלימות כלפי הנחקר על מנת לחלץ ממנו הודאה.

זכות השתיקה בחקירה פלילית

זכות השתיקה היא שמה הלא רשמי של הזכות הנתונה לכל נחקר לאי הפללה עצמית.

זכות זו אינה כוללת רק שתיקה, אלא מוגדרת למעשה כזכות של כל אדם שלא למסור כל ראיה שעשויה להפליל אותו. זכות זו היא בעלת חשיבות רבה בשלב החקירה הפלילית, שכן היא חלה על כל פרט מידע שיש בו פוטנציאל הפללה.

כך, זכות זו חלה על הן על בקשת החוקרים לענות לשאלות והן על בקשה למסירת נתונים כגון סיסמת הפתיחה לטלפון הנייד.

יחד עם זאת, ראוי לזכור כי לשתיקה יש מחיר והיא עשויה להביא לחיזוק ראיות התביעה. על כן, ככל שלא קיים חשש להפללה במסגרת מסירת מענה לשאלות החוקרים, ייתכן שדווקא אי עשיית שימוש בזכות השתיקה ומסירת גרסה מפורטת תיטיב עם הנחקר.

האם ניתן להגיע עם עו"ד לחקירה פלילית?

ישנן מדינות מסוימות בעולם בהן ניתנת בידי החשוד האפשרות לערוך את החקירה בנוכחות עורך דינו.

כך, יכול עורך הדין לפקח על החקירה ולבקש לעצור אותה במקום שבו קיימת התנהלות לא חוקית מצד החוקרים. מדובר באמצעי ביקורת בעל עוצמה רבה אשר מבטיח במידה גבוהה את טוהר החקירה ומצמצם מאוד אפשרות של מסירת הודאות שווא.

בישראל, בשונה ממדינות אלו, אין לחשוד אפשרות לנהל את החקירה כנגדו בנוכחות עורך דינו. המפגש המקדים עם עורך הדין מחוץ לחדר החקירות מתקיים רק לאחר הטחת החשד הכללי באוזני החשוד, מבלי שהוא מודע למכלול הראיות המצויות בידי היחידה החוקרת.

מסיבה זו, הליך הייעוץ הוא בעל חשיבות רבה, ועל החשוד ליישם את הכללים שניתנו זה אך קודם לכניסתו לחדר החקירות על ידי עורך דינו. מכאן גם כוחה של זכות השתיקה, המאפשרת לחשוד שלא לענות לשאלות במקום שבו הוא מרגיש כי הוא עשוי להפליל את עצמו.

10 טיפים לנחקר – רגע לפני שהוא מגיע לחקירה פלילית

 1. אין למסור מידע ואין לענות על אף שאלה לפני התייעצות עם עורך דין.
 2. ככל שהחקירה לא מבוצעת במסגרת מעצר, יש להתייעץ עם עורך דין לפני הגעה למשטרה לצורך החקירה, ולשוחח עמו פעם נוספת בעת הימצאו בתחנת המשטרה טרם תחילת החקירה עצמה.
 3. ככל שהחקירה נעשית במסגרת מעצר, והנחקר מבקש להתייעץ עם עורך דין, פירוש הדבר כי תחילתה של החקירה עשויה להתעכב עד להגעת עורך הדין למקום. בנקודה זו, חשוב לא לוותר על זכות ההיוועצות, גם כאשר עורך הדין מתעכב וגם במידה שהחוקר מבקש להתחיל בחקירה תוך מתן הבטחה להפסיק אותה ברגע שיגיע עורך הדין.
 4. אם החוקר מתחיל את החקירה טרם התייעצות עם עורך דין, על הנחקר להשיב לחוקר כי אין בכוונתו לענות על אף שאלה טרם מפגש עם עורך דינו.
 5. על הנחקר לתת את הדעת לכך שכל אמירה מצד הנחקר עשויה להיות מוקלטת או מתועדת על ידי המשטרה.
 6. בדרך כלל, כאשר האפשרות של מסירת גרסה כוללת רכיב של הודאה בביצוע עבירה, מוטב לעשות שימוש בזכות השתיקה.
 7. אם לנחקר גרסת חפות מבוססת שאין בה יסוד מפליל, עדיפה מסירת גרסה זו על פני שמירה על זכות השתיקה.
 8. על הנחקר לעמוד על שתיקתו או גרסת חפותו גם אם תישמע מצדו של החוקר הבטחה להקלה בעונש או שחרור ממעצר.
 9. בתום החקירה, מתבקש כל נחקר לחתום על העדות שמסר, כפי שתועדה בכתב על ידי החוקר. על הנחקר לקרוא היטב את מסמך העדות, ולבקש מהחוקר למחוק, או להוסיף פרטים מתוך המסמך במידה שהעדות הכתובה מכילה אי דיוקים או פרטים שהנחקר כלל לא הוציא מפיו.
 10. הטלפון הנייד הוא פתח למידע עצום על בעליו ובמרבית החקירות תבקש היחידה החוקרת מהנחקר גישה לקוד הפתיחה של הטלפון. על הנחקר לזכור כי הזכות לאי הפללה עצמית כוללת גם מסירת פרטים הנוגעים לטלפון הנייד והוא אינו חייב למסור את קוד הפתיחה שלו.

התייעצות עם עורך דין – כך ניתן להגיע מוכן לכל חקירה

המפתח עבור כל נחקר למיצוי המיטב מחקירתו ולהימנע מגרימת נזק ארוך טווח שעשוי לפגום בחירותו, קניינו ושמו הטוב, הוא בהיוועצות עם עורך דין פלילי.

המפגש עם עורך הדין הוא המקום בו יוכל הנחקר לקבל מידע מהימן ומפורט אודות הסכנות הטמונות בחקירה ובהליכים הנלווים אליה, ובעיקר לקבל את הידע המקיף אודות הדרכים לשמירה על זכויותיו והימנעות מהפללתו העצמית.

*אין לראות בכתוב באתר עורך דין פלילי מומלץ Costagidi כתחליף לייעוץ משפטי, מתן חוו”ד, או המלצה של עורך דין פלילי. העושה שימוש באמור באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף